महिला पुरूषको मञ्जुरी नभई भएको विवाह स्वतः बदर

0
83

देवानी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको नयाँ कानुनी व्यवस्थामा पुरूष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह स्वतः बदर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो विवाह प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। संसदको विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पेश गरेको विवाह बदर हुने बिभिन्न व्यवस्थाहरु समेत प्रस्ताव गरेको छ।how_to_plan_the_perfect_indian_wedding_part_2_hindu_wedding_traditions_planning_elegance

उपसमितिको प्रतिवेदन विधायन समितिबाट पारित भएर संदमा पेश हुनेछ। संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै कानुन बन्नेछ।

हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरू बीच भएको विवाहलाई समेत बदर गरिने कानून प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन भने कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको पुरूष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार विवाह भइसकेको व्यक्तिको समेत विवाह गर्न गराउन पाइने छैन। झुक्याएर विवाह गरेमा मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विबाह बदर गराउन र झुक्याई विबाह गर्ने वा गराउनेबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ बन्ने कानुनमा विवाहिता महिलाले विवाह पछि बाबु र आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पतिको घर वासस्थान मानिने

पति र पत्नीले आपसी समझदारीमा छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरेको बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिने व्यवस्था प्रस्तावीत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो छ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था

पति पत्नी दुवैले चाहेमा पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन बमोजिम अंश लिई वा छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा घरबाट निकाला गरिदिएमा र पत्नीले अन्य पुरूषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा समेत पतिले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नेछ।divorce

कानुन बमोजिम अंश लिई वा छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पत्नीले पतिको मञ्जुर नभए पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नेछिन्।पतिले अर्को विबाह गरेमा, पतिले अन्य स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा समेत पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्।

सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ। सम्बन्ध विच्छदेको लागि निवेदन परेमा अदालतले पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्वन्ध विच्छेद गराई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।पति पत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धीत अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि पति पत्नी बीच अंशबण्डा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस